O soutěži

Je ti 15-20 let? Soutěž s námi v soutěži #BrnoBudoucnosti. Představ si, že máš stroj času, který tě zanese do budoucnosti. Do budoucnosti, ve které existuje ideální Brno, Brno ve kterém by sis přál/a žít. A přesně o tohle jde v naší soutěži – řekni nám, jak by mělo Brno podle tebe vypadat v roce 2028.

#BrnoBudoucnosti

Porotci

Mgr. Jan NĚMEC

je spisovatel, novinář a scenárista. Studoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, religionistiku na Filozofické fakultě MU a divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jako novinář spolupracoval s časopisem Respekt, Českou televizí, Českým rozhlasem nebo Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. V současnosti je editorem literárního měsíčníku Host, externě přispívá do Deníku N. Vydal sbírku básní První život (2007), knihu povídek Hra pro čtyři ruce (2009) a román Dějiny světla (2013), za který obdržel cenu Česká kniha 2014 a Cenu Evropské unie za literaturu 2014. Dějiny světla byly přeloženy do dvanácti jazyků včetně angličtiny, španělštiny a němčiny a společnost Negativ připravuje filmovou adaptaci. 

MgA. Kamila ZLATUŠKOVÁ

je česká podnikatelka, kreativní producentka, scenáristka, dramaturgyně, režisérka a pedagožka. Dlouhá léta pracovala jako kreativní producentka v České televizi, kde vedla multižánrovou tvůrčí skupinu, která stála za projekty jako Zlatá mládež, Věc Makropulos (2015), Koza (2015), K oblakům vzhlížíme (2014) aj. Založila a vede brněnský festival seriálové tvorby Serial Killer. Festivalový tým se zformoval v roce 2016, první ročník se konal v roce 2018. Mezi její nejvýznamnější režisérské počiny patří např. Ptáčata (2010), Dávej pozor! (2013), Ekologika, Julie a Mireček a 24. Kamila Zlatušková působila též na pozici proděkanky pražské FAMU a věnuje se také pedagogické činnosti.

Ing. Libuše NIVNICKÁ

absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, Přírodovědeckou fakultu a Pedagogickou fakultu UK v Praze. V roce 2003 ukončila na Ústavu informačních studií a knihovnictví UK Praha dvouleté studium Úvod do knihovnických a informačních služeb. V roce 1991 nastoupila jako vedoucí ekonomicko – správního útvaru do Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Od roku 1996 až do současnosti je ve funkci ředitelky. Členkou SKIP od roku 1994. Ve své pozici iniciovala a vedla řadu projektů včetně mezinárodních. Nejvýznamnější byla studie a vlastní realizace rekonstrukce ústřední knihovny v letech 1999 – 2001, která představovala nejen stavební obnovu kulturní památky, ale především zcela nové pojetí knihovnických a informačních služeb. Účastnila se vybudování Mahenova památníku, pracoviště v Kleinově paláci, zcela nové pobočky Jírova a rekonstrukce, modernizace a automatizace řady dalších poboček. Libuše Nivnická věnuje značnou pozornost publicitě knihovny a propagaci jejích služeb.

Ing. Marek FIŠER

vystudoval bakalářské studium nizozemštiny na Filozofické fakultě MU a Management cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Dorozumí se několika světovými jazyky. V minulosti působil ve státní správě. Pracoval na ekonomickém oddělení nizozemské ambasády v Praze (2009-2014), kde měl na starosti mezinárodní obchod a veřejnou diplomacii. Předtím pracoval na Úřadu vlády ČR na odboru logistiky a organizace českého předsednictví (2008-2009), kde zajišťoval agendu akreditace účastníků. Před odchodem do Prahy se věnoval práci v médiích. Od listopadu 2018 je členem Rady města Brna pro oblast kultury a památkovou péči.